Translated Labs

YOU SAID:

Potato Potato Potato Potato Potato Potato

INTO JAPANESE

じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

BACK INTO ENGLISH

Potato and potato and potato and potato and potato and potato and potato and potato and potato and potato and potato and potato and potatoes

INTO JAPANESE

ポテトとポテトとポテトとポテトとポテトとポテトとポテトとポテトとポテトとポテトとポテト

BACK INTO ENGLISH

Potato, Potato, Potato, Potato, Potato, Potato, Potato, Potato, Potato, Potato, Potato, Potato, Potato

INTO JAPANESE

ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ

BACK INTO ENGLISH

Potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato

INTO JAPANESE

ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ、ジャガイモ

BACK INTO ENGLISH

Potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato

Equilibrium found!

That's deep, man.

HOT PARTIES

132
votes
36d ago

You may want to crash these parties too

1
votes
07Aug09
1
votes
07Aug09
2
votes