Translated Labs

YOU SAID:

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord.

INTO JAPANESE

そうですね、vi elsker dette landet som det stiger frem furet、med デ tusen hjem vannet 上 værbitt。 Elsker、elsker det og tenker på ヴァールまで og mor、og デン saganatt som senker drømmer på ヴァール jord。

BACK INTO ENGLISH

It is so, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, med de tusen hjem vannet on værbitt. Elsker, elsker det og tenker på vår far mor og, og den saganatt som senker drømmer på vår jord.

INTO JAPANESE

そう、vi elsker dette landet som det stiger frem furet、med デ tusen hjem vannet værbitt のであります。Elsker、elsker det og tenker på ヴァールまでモル og、og デン saganatt som senker drømmer på ヴァール jord。

BACK INTO ENGLISH

Yes, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, med de tusen hjem vannet værbitt in there. Elsker, elsker det og tenker på vår far mor og, og den saganatt som senker drømmer på vår jord.

INTO JAPANESE

はい、vi elsker dette landet som det stiger frem furet、med デ tusen hjem vannet værbitt そこに。Elsker、elsker det og tenker på ヴァールまでモル og、og デン saganatt som senker drømmer på ヴァール jord。

BACK INTO ENGLISH

Yes, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, med de tusen hjem vannet værbitt there. Elsker, elsker det og tenker på vår far mor og, og den saganatt som senker drømmer på vår jord.

INTO JAPANESE

はい、vi elsker dette landet som det stiger frem furet、med デ tusen hjem vannet værbitt あります。Elsker、elsker det og tenker på ヴァールまでモル og、og デン saganatt som senker drømmer på ヴァール jord。

BACK INTO ENGLISH

Yes, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, med de tusen hjem vannet værbitt there. Elsker, elsker det og tenker på vår far mor og, og den saganatt som senker drømmer på vår jord.

Equilibrium found!

You should move to Japan!

HOT PARTIES

You may want to crash these parties too

1
votes
10Feb10
1
votes
11Feb10
1
votes
10Feb10
1
votes
10Feb10
0
votes
11Feb10
2
votes
10Feb10
1
votes
11Feb10
1
votes